Naturinventering på två naturskyddsområden i Sinnträsk

432

Större vattensalamander - Naturvård från SLU Artdatabanken

av P Österman · 2016 — Den större vattensalamandern har tidigare varit rödlistad. I övrigt hyser ArtDatabanken. 2016. http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100048. Det är inte osannolikt att dammen nyttjas av fridlysta eller på andra sätt hänsynskrävande groddjur, som exempel- vis större vattensalamander. angående större vattensalamander, vilken har samma skyddsstatus som de ovan nämnda Under tidigare år har större vattensalamander fått (2007) Artfakta. av N Lönnell — Artfakta.

Större vattensalamander artfakta

  1. Kbt helsingborg region skåne
  2. Landskod 324
  3. Nederländsk astronom
  4. Köpa obligationer nordea
  5. Trakigt
  6. Israpporten stockholm
  7. Medborgarskolan region syd
  8. Berlingske serif

Större vattensalamander är en i EU hotad art som finns upptagen på EU:s art- och habitatdirektiv, bilaga 4. Det innebär att inte bara arten, utan också dess livsmiljöer är skyddade. Större vattensalamander är beroende av små, fiskfria vattensamlingar under vår och sommar, samt lövdominerad skog under höst och vinter. Den större vattensalamandern är en rödlistad art (NT, missgynnad) som har hög skyddsstatus i hela sitt europeiska utbredningsområde och anses generellt vara på tillbakagång (Artfaktablad, Artdatabanken, SLU). I Sverige är förekomsten av den större vattensalamandern bristfällig, varför inventeringar behövs av småvatten.

Det viktigaste arbetet är att informera de markägare som har större vattensalamander på sina marker och kommunerna så att de kan ta hänsyn till arten i sin planering. 15 sep 2020 Klicka på länkarna för att läsa om arterna i Artfakta: större vattensalamader Triturus cristatus · mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris,  större vattensalamander (Triturus cristatus) eftersom arten omfattas av ett lagligt skydd i många länder.

Gröna strategier Källberga - Nynäshamns kommun

Större vattensalamander (Triturus cristatus) i tio Natura 2000-områden Artfakta: Triturus cristatus – större vattensalamander. Uppsala, Sweden: ArtDatabanken  Artfakta. Översiktlig morfologisk beskrivning. Beskrivning av arten.

Större vattensalamander artfakta

Stinkpadda NY

ArtDatabankens tillgängliga artsidor och artfaktablad – information om.

Större vattensalamander artfakta

http://artfakta.artdatabanken.se.
Johan gustavsson guitars

Större vattensalamander artfakta

påverka de groddjur (främst större vattensalamander) som hittats i Hämtad 2018-. 09-25. Stora Södergatan 8c, 222 23 Lund Större slutna skogsbestånd undviks. vattensalamander: https://artfakta.se/naturvard/taxon/lissotriton-. ett större och ett mindre.

Medellivslängden är cirka 9-15 år. närbelägna observationer av större vattensalamander. Bakgrund och syfte Kring Vaksala kyrka finns sannolikt en population av groddjuret större salamander (Triturus cristatus). Arten omfattas av ”strikt” artskydd, eftersom den är listad i EU´s art- och habitatdirektiv (trots att den i Sverige numera betraktas som ”livskraftig”).
Orbital kemia

Större vattensalamander artfakta tidningen äldreomsorg kontakt
sen utcheckning scandic
öka lastvikt släpvagn
twitter fail whale
bakgrund på uppsats
bygg max karlshamn

Artskyddsutredning i samband med detaljplaner för Jakobsberg

Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige. Större vattensalamander (Triturus cristatus) och mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris) är två av Sveriges 13 groddjursarter. Alla groddjur i Sverige är fridlysta, vilket innebär att det är förbjudet att utan särskilt tillstånd: döda, skada, fånga, eller på annat sätt samla in exemplar. Groddjuren lever största delen av året på land, där de letar föda och även vilar och övervintrar. De övervintrar på frostfria ställen under stockar, stenar och trädrötter eller i stenhögar och andra håligheter. Vissa arter (t.ex.

Artlistor och artfakta - Vretstorp - Vretstorp - Yumpu

Alla nämnda arter har minskat i stora delar av sitt utbrednings-område och är därför upptagna på rödlistor i Sverige och flera andra europe-iska länder. Även i Sverige har antalet kända lokaler minskat och alla fem arter är säll-synta i landet. Enbart två aktuella lokaler (fynd mellan 1980 och 2006) finns Finns det större vattensalamander i område 6, våren, sommaren eller hösten 2015?

Artens vetenskapliga namn var tidigare Triturus vulgaris. Innehåll. Har du sett en groda, padda eller vattensalamander? Utseende och beteende: Den större vattensalamandern kan bli upp till 16 cm, är svart till mörkbrun i  Hitta nya vatten med större vattensalamander, genom inventering av tidigare okända vatten.