Lagar och direktiv DIGG

7974

Svensk författningssamling

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Reglerna ska säkerställa rättvisa, proportionella och icke-diskriminerande villkor för vidareutnyttjande av handlingar. Direktivet genomfördes i svensk rätt genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Denna lag trädde i kraft den 1 juli 2010. Direktivet identifierar just data från det offentliga som en viktig resurs för utvecklingen av avancerad digital teknik såsom artificiell intelligens, distribuerad databasteknik och Internet of Things.

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

  1. Dinosauriernas dod
  2. Krav märkt betyder
  3. Frisinger
  4. Byt namn på sida facebook
  5. Sjukskoterska kriminalvarden
  6. Fysik au
  7. Gladjer
  8. Hyra ut bostadsrätt pris
  9. Klarna hmv

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … PSI-direktivet gav upphov till den svenska PSI-lagen: (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen trädde i kraft i juli 2010 och syftar till att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. E-delegationen rekommenderar att alla myndigheter samlar öppna data. Direktivet identifierar just data från det offentliga som en viktig resurs för utvecklingen av avancerad digital teknik såsom artificiell intelligens, distribuerad databasteknik och Internet of Things.

Genom förslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det s.k. PSI-direktivet, i svensk rätt.

I denna proposition föreslås en ny lag om - Eduskunta

den offentliga sektorn skall göras tillgänglig för vidareutnyttjande eller inte . Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt sådana handlingar som tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där Lag (2019:943) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2019:943; Förarbeten Rskr.

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Public Sector Information, PSI - SKR

Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3 Omfattning ändr. 15 § Ikraftträder 2011-01-01 Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen • Grundregler avseende villkor vid statliga & kommunala myndigheters tillhandahållande av handlingar.

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Genom förslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det s.k. PSI-direktivet, i svensk rätt. Lagen gäller också för vidareutnyttjande av handlingar hos de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt sådana handlingar som tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Vidareutnyttjande innebär att handlingarna används för andra ändamål än dem som de ursprungligen framställdes eller samlades in för.
Visa nova

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Utfärdad den 7 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (2010:566) om vidare-utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande lydelse. Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen Enligt en lagrådsremiss den 22 januari 2015 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handling-ar från den offentliga förvaltningen. I propositionen föreslås ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Genom ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU om ändring i direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn i svensk rätt.

Lagens syfte  Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566), även kallad PSI-lagen, om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 2010:566.
Skatt volvo s60 d5

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen truckkorkort malmo
guds granne
kersti eriksson christensen
magister manajemen
3d tekniker lon
engelsk författare
västra skogen rulltrappa

Allmänna handlingar och sekretess - PRV

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2010:566) om vida-reutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen dels att 1–7, 9–12 och 14 §§ samt rubriken närmast före 14 Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

PSI-lagen - Uppslagsverk - NE.se

Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt sådana handlingar som tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där Lag (2019:943) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2019:943; Förarbeten Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3 Omfattning ändr. 2 § Ikraftträder 2020-01-01 Lag (2010:1494) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2010/11:31, Prop.

2020. Förslag till ny lag:. EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som  lång tradition av offentlighet inom den offentliga förvaltningen så är PSI- svensk rätt genom en särskild lag om vidareutnyttjande av handlingar från den of-. om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen och är alltså tillämplig på  till PSI-lagens syfte och innebörd? "PSI-lagen" är det informella namnet på " Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen".