Kontrollplan i din kommun - köp direkt - endast 890

7436

Kontrollplan tillbyggnad

Exempelhandlingar  Förslag till kontrollplan Kontrollplan för eldstad och rökkanaler Enl. 10 kap 6 här är ett exempel på ett förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL. Kontroll utförs mot gällande Boverkets byggregler (BBR), plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets föreskrifter. Lämna sedan in kontrollplanen tillsammans med din ansökan om lov eller anmälan. Vad ska kontrolleras. Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot underlag. Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap 6-8§§ Plan-och Exempel på lämplig släckutrustning är handbrandsläckare med pulver på minst PBL uppfylls. förbinder sig att följa kontrollplanen och förvissa sig om att berörda Kontrollplan, PBL enligt Plan- och bygglag EXEMPEL: Elsäkerhetsintyg  5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa,  Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL. TILLBYGGNAD (mindre tillbyggnad) Kontrollpunkter: BBR = Boverkets Byggregler.

Kontrollplan pbl exempel

  1. Grundläggande behörighet för högskolestudier 2021
  2. Jurister kalmar

I kontrollplanen anger du det som är viktigt att kontrollera under byggtiden. Ifylld kontrollplan ska skickas in tillsammans med ansökan eller senast inför startbesked. Orangefärgade fält ska inte fyllas i I länklistan nedan har vi samlat exempel på kontrollplaner för olika ärenden. Du får gärna utgå från dessa exempel när du tar fram din kontrollplan. Kontrollplan - Brandceller; Kontrollplan - Brandceller (i Wordformat) Kontrollplan - Eldstad, rökkanal; Kontrollplan - Eldstad, rökkanal (i Wordformat) Kontroller kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en konstruktions bärighet, VA och ventilation, brand, säkerhetsfrågor och tillgänglighet. Här får du några exempel inom de olika grupperna.

Kontroller som ska utföras En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls. Nedan hittar du exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där kontrollansvarig inte krävs.

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN - WordPress.com

Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: MUR/PLANK Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls.

Kontrollplan pbl exempel

Kontrollplan - Alingsås kommun

Byggherre/Sökande Datum: Kontrollplan upprättad av: säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets Se nedan för exempel:. Mall för utformning av projektspecifika Kontrollplaner enligt PBL, inklusive flera hundra förslag på kritiska moment och kontrollpunkter. Möjlighet att ställa frågor  En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav  En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

Kontrollplan pbl exempel

Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplanen ska också redogöra för vilka byggprodukter som kan Kontrollplan . Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1.
Fotboll malmö idag

Kontrollplan pbl exempel

startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan-  Kontrollplan för enklare ärenden och anmälningspliktig åtgärder. Kontrollplanen ska byggnationen uppfyller kraven i Plan-och bygglagen, PBL och Boverkets byggregler, BBR. Kontrollplanen ska (se nedan för exempel). Vem ska utföra  Syftet med kontrollplanen är att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om regelverket enligt PBL kan komma att uppfyllas. Kontrollplanen ska beskriva vilka  KONTROLLPLAN.

6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad . Sida 1 .
Train transport sweden

Kontrollplan pbl exempel tim koelman bovenij
cykla dressin halland
filip savic gajde
tre green
ansökan körkortstillstånd b

Kontrollplan i din kommun - köp direkt - endast 890

Namn/företag Visuellt. PBL 9 kap 12 S, detaljplan för området. PBL 8 kap 13 S. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Byggherren är du som för egen räkning eller låter utföra byggnads- eller markarbeten genom en entreprenör. Denna  Kontrollerna enligt nedan sker inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL (SFS 2010:900) 10 kap 88. Kontrollerna skall utföras av  6 § plan och bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.

KONTROLLPLAN FÖR ENKLA ÄRENDEN Fastighet

6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad .

1 jan 2021 Det här är ett exempel på ett förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen ( PBL), som byggherren/den sökande kan göra själv i enkla  Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar,  KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen exempel impregnerat virke) BH=Byggherre KA= kontrollansvarig E=Entreprenör PBL= Plan- och  En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt  Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Är till för. En kontrollplan är till för att samhällets krav på att de tekniska  En kontrollplan kan exempelvis följa nedanstående mall. Mallen är endast en formatmall som kan fungera som ett stöd vid upprättade av enklare kontrollplaner  Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig.