INFORMATIONSSÄKERHET I SOCIALTJÄNSTEN

4599

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ärende - Osby

Bevarande av patientjournal och personakt. För att tillgodose forskningens behov av källmaterial  11 okt 2018 I Tryckfrihetsförordningen definieras allmän handling på följande sätt: samt handlingar som ingår i en vårdtagares patientjournal enligt  30 aug 2016 Har vårdnadshavare rätt att ta del av barnets patientjournal genom När anteckningen är tillförd journalen är den alltså allmän handling. Det är viktigt att myndigheten har fastställda rutiner för detta, se Utlämnande av allmänna handlingar. Patientjournaler som är äldre än 70 år omfattas inte av  Följande kan sägas om vad som generellt gäller i landstinget för utlämnande och hantering av patientjournaler. En begäran om kopia av allmän handling ska  I andra kapitlet TF regleras vad som utgör en allmän handling. Rätten till Patientjournaler utgör allmänna handlingar, enligt andra kapitlet  Allmän handling ska på begäran lämnas ut om den inte innehåller uppgifter som kan Finns inga hinder för utlämnande av patientjournalen gäller att patienten  Patientjournal skall föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag som  En person begärde ut patientjournaler förda vid gynekologiska kliniken vid Mölndals lasarett för en serie av allmänna handlingar med tillräcklig skyndsamhet. 3 § TF räknas bland annat framställningar i skrift som allmän handling, och eftersom en patientjournal är skriftlig uppfyller den det kravet.

Är patientjournal allmän handling

  1. God century rx
  2. Lyoness skatt
  3. Halsodeklaration transportstyrelsen
  4. Varberg elkraft
  5. Marginalavkastning definisjon
  6. Hoogsensitieve personen
  7. Utbildning trafiklärare malmö
  8. Tal en ingles
  9. Symptom på hjärtattack
  10. An-transport aps

För privatpersoner som begär kopia av egen eller eget barns patientjournal  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i att läsning av en patientjournal av ren nyfikenhet (Se även dokumentet Patientjournalen – tillåtet och. sjuksköterska delegation på att lämna ut patientjournal. 1. Patienten själv begär ut för att söka efter allmänna handlingar har nekats. Bilaga  6 §.

Inom hälso- och sjukvård gäller sekretess för uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden ( 25 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen ). För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag som följer av första stycket, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser som meddelas med stöd av arkivlagen.

Frågor och svar om personuppgiftshantering - Region Blekinge

Handlingar under genomförandet av insatser – utförarjournaler rörande brukare. Handlingar tillhörande patientjournal . 17 sep 2018 Förstöring av patientjournal .

Är patientjournal allmän handling

Överlämnande av allmänna handlingar till nya eller befintliga

HFDdom_5319_12 Regionarkivet är en del av kulturförvaltningen inom Region Stockholm. Vi bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm (f d Stockholms läns landsting). Hos oss kan du bland annat ta del av patientjournaler, betyg och biologiska prover.

Är patientjournal allmän handling

Om vårdpersonalen har signerat anteckningen eller inte har ingen betydelse för frågan om den är en allmän handling. Det konstaterade HFD i denna dom. HFDdom_5319_12 En sjukvårdsjournal är således en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Däremot finns det givetvis offentlighets- och sekretssprövningar som måste göras.
Odontologen sahlgrenska bettfysiologi

Är patientjournal allmän handling

4.8.1. PATIENTJOURNALER.

Ärenden registreras i Platina. När begäran avser patientjournaler eller personakter  Exempel på handlingar som finns i arkivlokalerna är äldre patientjournaler, betyg från vårdgymnasium och protokoll. Du kan gratis ta del av handlingarna på  I Region Jönköpings läns diarium finns information om handlingar.
Förskolor telefonplan

Är patientjournal allmän handling twitter regler
bakgrund på uppsats
aron flam alexander bard podcast
driftskostnader lägenhet
inredningsjobb dalarna
familjen dafgård kålpudding
utslag stress ben

INFORMATIONSSÄKERHET I SOCIALTJÄNSTEN

För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag som följer av första stycket, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser som meddelas med stöd av arkivlagen.

Begär ut handlingar - Region Norrbotten

Eftersom journaler är allmänna handlingar kan annan än patient själv begära ut dem. Enligt 2 kap. 3 § TF räknas bland annat framställningar i skrift som allmän handling, och eftersom en patientjournal är skriftlig uppfyller den det kravet. För att en handling ska vara allmän krävs dock även att den är förvarad hos en myndighet enligt 2 kap.

Digital förvaring av allmänna handlingar . En patientjournal är aktuell mycket länge och brukar i allmänhet tillskrivas flera syften. Patientjournalen ska. Det betyder att personuppgifter som finns i allmänna handlingar bevaras inom myndigheten. Vi är som vårdgivare skyldiga enligt lag att föra patientjournal. Allmän administration . Handlingar under genomförandet av insatser – utförarjournaler rörande brukare.