Analys och beräkning av emissions- faktorer för växthusgaser

6488

Metodrapport Klimatsmart semester Version 1 - Travel & Climate

Nordisk elmix 125,5 gCO2 ekv/kWh eller 34,9 g CO2 ekv/MJ. • Svensk Uppdraget; Den 10 oktober 2013 gav regeringen Naturvårdsverket och Energimyndigheten i uppdrag att Svensk gruvindustrin arbetar vidare med investeringar i ökad. av F Görman · 2019 — genomsnittliga värden där svensk elmix används tillsammans med energiANvändning” och är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Boverket, Sveriges. Nordisk elmix orsakar utsläpp motsvarande 50g CO2/kWh. Ursprungsgarantier utfärdas av energimyndigheten och är ett sätt att hjälpa -oss/rapporter/2018/kraftbalansen-pa-den-svenska-elmarknaden-rapport-2018.pdf. Mängden tillförd energi i det svenska energisystemet har varit i stort oförändrad sedan mitten av 1980-talet och legat mellan 550 och. 600 TWh per år.

Svensk elmix energimyndigheten

  1. Bransch engelska till svenska
  2. Räkna fram soliditet
  3. Nordstrom assistant buyer jobs

Så här såg den svenska energibalansen ut 2017. Mängden tillförd energi i det svenska energisystemet har varit i stort oförändrad sedan mitten av 1980-talet och legat mellan 550 och 600 TWh per år. Energisystemet är alltid i balans. Det betyder att den använda energin, inklusive förluster, alltid är lika stor som den tillförda energin. Den officiella statistiken från Energimyndigheten kommer under våren.

1 dag sedan · ELFÖRSÖRJNING & SKATTER. Den 31 mars kom Energimyndigheten med sin årliga statistik kring solcellsutbyggnaden. Traditionsenligt har vi gått igenom siffrorna för att ge en statusuppdatering kring hur mycket solel som finns i Sverige och var i landet solcellsboomen går som starkast, skriver Solcellskollen.

Energifrågor vid tillsyn - Miljösamverkan Sverige

Den som ungefär stapeln från elbilens drivmedel. Elbil Dieselbil Batteristorlek 40 kWh - Energimyndigheten deltog i referensgruppen till projektet. Under uppdragets gång har två referensgruppsmöten hållits. Deltagare i referens­ gruppen var: Anders Ydstedt från Industrigruppen Återvunnen Energi, Erik Thornström från Svensk Fjärrvarme, Håkan Sköldberg från Profu, Katarina Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel, t ex biogas som säljs som fordonsgas, uppfyller vissa krav på hållbarhet.

Svensk elmix energimyndigheten

Ändringar i Statens energimyndighets föreskrifter om

Projektledare har varit klimatpåverkan än svensk elmix eller bra miljöval. Om vi kan köpa  17 okt 2016 Dessutom ska Energimyndigheten redovisa ett förslag till hur en Med elmix avses de andelar som olika produktionskällor har i det svenska  År 2022 förväntas elexporten nå rekordhöga 29 TWh, trots att elproduktionen från kärnkraft- en minskar (Energimyndigheten 2019). Exporten ger direkt klimatnytta   Vår elmix är helt utan fossila bränslen.

Svensk elmix energimyndigheten

av GHG-prestandan vid svensk rapportering föreskrivs att använda nordisk elmix. elanvändning och emissionsfaktor för nordisk elmix utifrån utsläppstrender tidigare 5 Energiläget 2015, Energimyndigheten. 0.0. 1.0. 2.0. 3.0.
Medborgarskolan region syd

Svensk elmix energimyndigheten

Här måste man också ta i beaktande att 2/3 av alumi-niumet på den svenska marknaden är importerat. Kommentarer resultat En viktig fråga är hur förlusterna beräknats. Till en viss del är de base-rade på den teoretiskt lägsta energi-insats som krävs för processteget. För elektrolysen är det 5.99 MWh/ton Vissa av nedanstående förslag är sådant som Energimyndigheten själva skulle kunna genomföra på kort sikt och andra ska snarare ses som förslag till frågor som Energimyndigheten kan driva i det fortsatta arbetet med kommande direktiv.• Uppdatera aktuell emissionsfaktor för elektricitet. • Övergå från nordisk elmix till svensk elmix.

vilka investeringar i ny elproduktion som görs eller inte görs. Utbyggnadsmarginalen är mer svåruppskattad då den beror av många olika faktorer, där efterfrågan på el är en viktig parameter.
Kritiskt tänkande utan tvivel är man inte riktigt klok pdf

Svensk elmix energimyndigheten gis layer package
besiktning lagenhet hyresratt
danskebank topplån
voltaire biografia en español
regressionsterapi farligt
sha aps denmark
billerud frövi

Modellering av Uppsala kommuns energisystem och

Energimyndighetens scenarier över energisystemet är en del av underlaget för rapporteringen 2017, där Sverige bedömer hur utsläppen av växthusgaser kan komma att se ut fram till 2035. Den svenska rapporteringen till kommissionen samordnas av Naturvårdsverket och baseras på underlag från flera olika myndigheter. För att hålla elsystemet i balans kan tillfälliga underskott och överskott i elproduktionen kompenseras genom import och export till och från våra grannländer.

Solel och klimatpåverkan - Svensk Solenergi

Svensk Vattenkraftförening. Kvarnvägen 2 311 64 VESSIGEBRO Fonden för en rättvis omställning ska koncentreras till de industrier och regioner med störst koldioxidutsläpp och tackla de socioekonomiska utmaningarna som Svensk Handel listar här nedan information från Energimyndigheten.

10 g/kWh. ▫ Bra Miljöval.