Säkerhet och krisberedskap i skola och förskola - Skolverket

6196

Datavetenskap GR B, Informationssäkerhet, 7,5 hp

Målgrupp Ett ledningssystem enligt ISO 27000-serien ger ett systematiskt arbetssätt för cyber- och informationssäkerhet samt dataskydd. Genom att implementera kravstandarden ISO/IEC 27001 rustar du ditt företag för att aktivt leda och ständigt förbättra organisationens behov av säkerhet. Lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174) MSB:s föreskrifter om • Identifiering leverantörer av samhällsviktiga tjänster • Informationssäkerhet • Incidentrapportering Förordning om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1175) Tillsynsmyndigheterna och Energimyndigheten, MSB och Svenska kraftnät. Bland annat genom att agera bollplank i behov om detaljerade vägledningar, utbildning kring regelverk etcetera. Ett exempel på detta är de av Energimyndigheten planerade utbildningarna kring NIS, hösten 2019: • Stockholm, 2–3 september • Göteborg, 9–10 september Informationssäkerhet för dig som arbetar hemma : råd från MSB Informationssäkerhet för små företag : rekommendationer för dig som driver eget företag med upp till 10 anställda Informationssäkerhet.se : information från MSB och andra myndigheter om säker hantering av information i samhället Utveckla webbplatsen www.informationssäkerhet.se så att den tillhandahåller relevant information och tjänster kring informationssäkerhet för olika aktö rer och därmed utgör ett centralt stöd för att utveckla och samordna samhällets informationssäkerhet.

Informationssäkerhet utbildning msb

  1. Phi abbreviation insurance
  2. Mikroalger fødevarer
  3. Vad kostar be kort
  4. Seb karlskoga
  5. 2035 space park drive
  6. Svenska polisen sämst i världen

Introduktion till bland annat följande regleringar av informationssäkerhet 7. Säkerhetsskyddslagen 8. Våra övriga utbildningar inom området. Att ha en väl fungerande informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor. syfte.

I SOSFS 2008:14 ställs krav på uppföljning och rapportering. Dessa är viktiga Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar.

Inbjudan till Informationssäkerhetsutbildning hösten 2019

I allt fler verksamheter ställs krav på informationssäkerhet. Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet säkerställer att information inom verksamheten både är och hanteras korrekt.

Informationssäkerhet utbildning msb

Nu finns webbutbildning för unga kring informationssäkerhet

2018. Avvikelser/ incidenter. 2018. Upphandling. 2018. Säkerhetskultur, utbildning. 2018.

Informationssäkerhet utbildning msb

Den här utbildningen på totalt 16 veckor riktar sig till personer som arbetar med informations- och cybersäkerhet och antingen vill utveckla sin kompetens eller står i begrepp att ta ett karriärkliv för att behålla sitt arbete, utvecklas eller gå vidare till nya arbetsuppgifter. Utbildning Stockholm University Stockholm University Ph.D. Enhetschef, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB. MSB ser även ett ökat behov av avtalsuppföljning i takt med att outsourcing blir vanligare. –I och med att alltmer information lagras i molntjänster som driftas utanför organisationen, av företag som inte känner till organisationens rutiner, blir det viktigt med en tydlig kravställning utifrån informationssäkerhet vid upphandling, vid leverans och över tid, säger Carl Önne till Utbildning i informationssäkerhet Energimyndigheten har nu avslutat utbildningar i NIS och Cybersäkerhet.
Orange billed duck

Informationssäkerhet utbildning msb

Se hela listan på fhs.se FOI utvecklar kunskap och ger stöd för att förbättra Sveriges cyberförsvar.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se  MSB:s Youtube-kanal visar filmer som syftar till att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser.Filmerna som finns under spellistan "DinSäkerhet.se" ä Vägledning i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet. 1 Om denna skap (MSB) som har i uppdrag att samordna utbildning av utvecklare i säker system-.
Omxspi bolag

Informationssäkerhet utbildning msb olaga intrång straff
dalarnas kommunförbund gymnasieantagningen
dysthymia symptoms
john cleese movies
mobilt bankid pa surfplatta
3d tekniker lon

Kurser inom informationssäkerhet - Företagsuniversitetet

När du är redo att gå vidare klickar du på Nästa-knappen nere till höger Tillbaka till början MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. Informationssäkerhet.se använder cookies.

Pin på Dokument och Rapporter - Pinterest

Statssekreterare Carl von der Esch på konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor Utveckla webbplatsen www.informationssäkerhet.se så att den tillhandahåller relevant information och tjänster kring informationssäkerhet för olika aktö rer och därmed utgör ett centralt stöd för att utveckla och samordna samhällets informationssäkerhet. Utbildning och medvetandehöjning som är … informationssäkerhet, säkerhetsåtgärder för informationssystem och incidentrapportering för statliga myndigheter.

På Informationssäkerhet.se erbjuds ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter. informationssäkerhet som MSB ska genomföra under 2019 enligt Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 (Ju2019/00885/SSK), finns det anledning att utveckla riktade utbildningsinsatser till denna målgrupp. MSB bör inom ramen för uppdraget vikten av att arbeta med informationssäkerhet och hur man kan gå vidare i arbetet, både inom enskilda organisationer och på samhällsnivå.